Nieuwsbrief 23-4-2015

              Geachte Leden / Mitgliedern und Interessierten,

 

 Agenda:  Dinsdag 28. april zijn wij als gast in het Gemeentearchief voor een Contactavond, 19.30-22.30 uur,  Raadhuisstraat 1, 5801 MB  Venray

                                           http://gemeentearchiefvenray.nl/


Welkom bij het Gemeentearchief Venray

Wilt u meer weten over de Historie van Venray en omgeving? Of bent u op zoek naar gegevens over uw familiegeschiedenis? Dan kunt u op deze website terecht voor de start van uw onderzoek.

Zij zijn ook Sponsor van ons Jaarboek 2014.

 

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

     Algemene Ledenvergadering (ALV) op:  Zaterdag, 09 mei 2015  

    

Aanmelding voor ALV is verplicht t/m 06.05.2015 om dat we met beperkt aantal (40) plaatsen zitten:  +31 6 51363133 of voorzitter@overkwartiervangelre.nl

                                 

Zaterdag, 9 mei 2015 om 13.00 – 13.45 uur rondleiding door de Tentoonstelling “Het Overkwartier van Gelre”, deze tentoonstelling is in stand gekomen door de samenwerking van Pfanner Stichting Arcen, Geschichtskreis-Wankum en wij als Overkwartier van Gelre.

               Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Conform art. 14 lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit

voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op: 

Zaterdag 09.05.2015 Martinsplatz 4, 47669 Wachtendonk-Wankum

Zaal open vanaf 13.45 uur.

De agenda voor die middag ziet er als volgt uit:

1. Opening om 14.00 uur door de voorzitter en vaststelling aantal aanwezige leden.

2. Mededelingen.

3. Notulen ALV 10.05.2014 in Niederkrüchten-Elmpt.

4. Verslag secretaris verenigingsjaar 2014

5. Verslag controlecommissie 2014.

6. Verslag penningmeester verenigingsjaar 2014.

7. Begroting 2015.

8. Contributieverhoging

9. Korte pauze.

10. Bestuursverkiezing.

Aftredend conform roulatieplan is Ellen Faessen- ter Horst 1e secretaris, zij stelt zich wel kandidaat en Helga Kwintenberg Public Relations (PR)Duitsland, zij stelt zich wel Kandidaat.

Wij als bestuur stellen voor Mw. Truus Geurtjens-Custers uit Heythuysen voor de functie van 2e secretaris.

 

Wij zoeken nog een kandidaat. Bent u diegene die het aandurft met ons zitting te nemen in dit bestuur, neem dan contact op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de Voorzitter aanmelden. Schriftelijk of via mail kan dat tot 3 dagen voor de ALV.

 

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

 

Aansluiting na de vergadering ca 15.00 uur een rondleiding door het bestuurslid Dhr. Paul Druyen van onze partner Geschichtskreis Wankum met het motto hoe mooi- hoe rijk het dorp is  en in de Martinskerk in Wankum laat u zich verrassen!

 

Aanmelding is verplicht via mail /telefoon   +31 (0)6 51363133          

Problemen met er te komen neem dan met ons contact op.

 

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

12. mei 2015 Contactavond  Marienstrasse 1,Wankum (iedere 2e dinsdag in de maand open van 19.30 – 22.30 uur) en op afspraak.

 

Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

 

Zondag 20. september 2015 Ouverture in Venlo

 

 

 

 Met vriendelijke groet / Mit freundlichem Gruß,

 

Lucien Pijper (voorzitter)