Nieuwsbrief 18 december 2016

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jaargang 6 Nieuwsbrief 2016-5

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden 

Buitengewone Algemene Leden vergadering

MARIENSTRASSE 1

47669 wachtendonk-wankum

zaterdag 10 DECEMBER 2016

 

Bestuur:

Harrie Huijs        -   nieuwe voorzitter tot mei 2018

Michael Bosch     -   geen bestuurslid en 2e penningmeester meer

 

Kascontrolecommissie:

Willi Rosengarten -  nieuw lid tot mei 2018

 

Website

De genealogische gegevens verbonden aan het artikel in ons jaarboek 4 van Sjraar Verkoeijen: “Families in Velden, Lomm en Arcen in de 17e en begin 18e Eeuw of de speurtocht naar Wilhelmina aen de Veldlijne”  worden verplaatst naar het openbaar gedeelte van onze website.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarboek 4

Tot en met dinsdag 28 februari 2017 afhalen na telefonische afspraak bij Ellen Faessen-ter Horst, secretaris +31 77 3822581. Daarna alleen nog afhalen in Wankum of toezending na ontvangst van € 4,95 portokosten.

 

Contributie 2017

Zien we gaarne tegemoet. 

 

Wij houden ons aanbevolen om ook minder lange artikelen te ontvangen voor toekomstige jaarboeken.

 

Het bestuur zoekt nog een 2e Webmaster, een Facebookmaster en 2e Facebookmaster. Donateurs en sponsoren zijn altijd welkom.

 

Verder zouden wij werkgroepen willen vormen:

Redactie

Regionale geschiedenis

Digitalisering van bronnen

Lezingen en excursies

Contactavonden en cursussen

 

Interesse? Gaarne opgave aan secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een gezegend 2017.

 

 

Om het nieuwe jaar goed te beginnen, bevelen wij de “Grote Boeken- en Platenbeurs” aan van de Stichting Boeken steunen mensen op 6, 7 en 8 januari 2017 in het Blariacumcollege in Venlo Blerick (zie poster). Behalve veel  Nederlandse boeken zijn er ook veel Duitstalige boeken te vinden. De opbrengst is voor particuliere ontwikkelingsprojecten.

 

Met vriendelijke groet,

Harrie Huijs, Truus Geurtjens-Custers, Will Steeghs, Ellen Faessen-ter Horst

 

 

 

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jahrgang 6 Rundbrief 2016-5

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Anschrift: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER  

AUSSERORDENTLICHE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

MARIENSTRASSE 1

47669 wachtendonk-wankum

SAMSTAG DEN 10. DEZEMBER 2016

 

Vorstand:

Harrie Huijs         - neuer Vorsitzender bis Mai 2018

Michael Bosch      - kein Vorstandsmitglied und 2. Schatzmeister mehr  

 

Kassenprüfungskomitee:

Willi Rosengarten – neues Mitglied bis Mai 2018

 

Webseite

Die genealogischen Daten die verbunden sind mit dem Artikel in unserem Jahrbuch Nr. 4 von Sjraar Verkoeijen: “Families in Velden, Lomm en Arcen in de 17e en begin 18e Eeuw of de speurtocht naar Wilhelmina aen de Veldlijne”  werden  zu dem öffentlichen Teil unserer Webseite bewegt.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jahrbuch 4

Bis einschl. 28. Februar 2017 abholen nach telefonischer Rücksprache bei Ellen Faessen-ter Horst, Sekretär +31 77 3822581. Danach nur noch abholen in Wankum oder Zusendung per Post nach Erhalt € 4,95 Porto.

 

Jahresbeitrag 2017

Sehen wir gerne entgegen.

 

Wir empfehlen uns für zukünftige Jahrbücher auch weniger lange Artikel zu erhalten.

 

Der Vorstand sucht noch einen 2. Webmeister, einen Facebookmeister und 2. Facebookmeister. Förderer und Sponsoren sind immer willkommen.

 

Ausserdem möchten wir  Arbeitsgruppen bilden:

Redaktion

Regionalgeschichte

Quellendigitalisiering

Vorträge und Studienfahrten

Kontaktabende und Seminare

 

Interesse?  Anmeldung bitte an: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 2017.

 

 

Für einen guten Anfang im neuen Jahr empfehlen wir die “Grote Boeken- en Platenbeurs” von der Stiftung “Boeken steunen mensen” am 6., 7. und 8. Januar 2017 im Blariacumcollege in Venlo Blerick (siehe Plakat). Ausser viele Niederländischen Bücher gibt es auch viele Deutschsprachigen Bücher. Der Ertrag ist für private Entwicklungsprojekte.

 

Mit freundlichem Gruß,

Harrie Huijs, Truus Geurtjens-Custers, Will Steeghs, Ellen Faessen-ter Horst