Nieuwbrief 12 december 2017

Jaargang 7 Nieuwsbrief 2017-4

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

 

KERST

 

Wij wensen u Prettige Kerstdagen en een gezegend 2018.

 

Jaarboek NR. 5

Tot en met 28 februari 2018 af te halen na telefonische afspraak bij Ellen Faessen-ter Horst, secretaris (077-3822581). Daarna alleen nog af te halen in Wankum of toezending na ontvangst van € 4,95 portokosten. Recht op gratis exemplaar vervalt op 30 september 2018.

 

Jaarboek NR. 6

Wij verzoeken alle leden ons voor het volgende jaarboek vóór 15 maart 2018 niet te lange artikelen te leveren en om lege bladzijden te voorkomen ook foto’s (vrij van rechten) van ons gebied Overkwartier van Gelre ter beschikking te stellen.

 

Contributie 2017

Enkele leden hebben nog niet betaald. Gaarne per omgaande overboeken.

 

GEZOCHT

Bestuursleden

Medewerkers voor de redactie

2e webmaster

1e en 2e facebookmaster

Interesse? Gaarne aanmelden bij: secretaris@overkwartierangelre.nl

Ook donateurs en sponsors zijn altijd welkom.

 

Contactavonden 19.30-22.30 uur Wankum

dinsdag 9 januari 2018

dinsdag 13 februari 2018 vervalt - carnaval

dinsdag 13 maart 2018

dinsdag 10 april 2018

dinsdag 8 mei 2018

dinsdag 12 juni 2018

Van harte uitgenodigd.

 

UIT DE REGIO

Wij bevelen de “Grote Boeken- en Platenbeurs” aan van de Stichting Boeken steunen mensen op vrijdag 5 januari 2018 van 18.00-21.30 uur, zaterdag 6 januari 2018 van 11.00-17.00 uur en zondag 7 januari 2018 van 11.00-16.00 uur in het Blariacumcollege in Venlo-Blerick. Behalve veel Nederlandse boeken zijn er ook veel Duitstalige boeken te vinden. De opbrengst is voor particuliere ontwikkelingsprojecten.

 

OVERIGE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 3 februari 2018 wordt voor leden en belangstellenden de 16e Duitslanddag van de Nederlandse Genealogische Vereniging gehouden in het Informatiecentrum Bunnik, Kosterijland 3 te 3981 AJ Bunnink. Aanvangsuur nog onbekend.

 

Met vriendelijke groet van het Bestuur,

Harrie Huijs, Truus Geurtjens-Custers, Will Steeghs, Ellen Faessen-ter Horst

Jahrgang 7 Newsletter 2017-4

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DES VEREINS

 

KERST

 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes 2018.

 

Jahrbuch Nr. 5

Bis einschl. 28. Februar 2018 abzuholen nach telefonischer Rücksprache bei Ellen Faessen-ter Horst, Sekretärin (+31 77 3822581). Danach nur noch abzuholen in Wankum oder Zusendung per Post nach Erhalt € 4,95 Porto. Anrecht auf das kostenlose Exemplar erlischt nach einem Jahr, also am 30. Sept. 2018.

 

Jahrbuch Nr. 6

Wir bitten alle Mitglieder uns für das nächste Jahrbuch bis zum 15. März 2018 nicht zu lange Artikel zu liefern und um leere Seiten vorzubeugen auch Fotos „rechtefrei“ von unserem Gebiet Oberquartier von Geldern zur Verfügung zu stellen.

Jahresbeitrag 2017

Einige Mitglieder haben noch nicht bezahlt. Bitten um umgehende überweisung.

 

GESUCHT

Vorstandsmitglieder

Mitarbeiter für die Redaktion

2. Webmeister

1. und 2. Facebookmeister

Interessiert?  Anmeldung bitte an: secretaris@overkwartiervangelre.nl

Auch Förderer und Sponsoren sind immer willkommen.

 

KONTAKTABENDE 19.30-22.30 uHR Wankum

Dienstag 9. Januar 2018

Dienstag 13. Februar 2018 fällt aus - Karneval

Dienstag 13. März 2018

Dienstag 10. April 2018

Dienstag 8. Mai 2018

Dienstag 12. Juni 2018

Herzlich eingeladen.

 

AUS DER REGION

Für einen guten Anfang im neuen Jahr empfehlen wir die “Grote Boeken- en Platenbeurs” von der Stiftung “Boeken steunen mensen” am Freitag dem 5. Januar 2018 von 18.00-21.30 Uhr, am Samtstag dem 6. Januar 2018  von 11.00-17.00 Uhr und am Sonntag dem 7. Januar 2018 von 11.00-16.00 Uhr im Blariacumcollege in Venlo Blerick. Ausser viele Niederländischen Bücher gibt es auch viele Deutschsprachigen Bücher. Der Ertrag ist für private Entwicklungsprojekte.

 

SONSTIGE AKTIVITäTEN

Am Samstag dem 3. Februar 2018 organisiert der Nederlandse Genealogische Vereniging für Mitglieder und Interessenten den 16. Deutschland Tag im Informatiecentrum Bunnik, Kosterijland 3 in NL-3981 AJ Bunnink. Anfangsstunde noch unbekannt.

Mit freundlichem Gruß vom Vorstand,

Harrie Huijs, Truus Geurtjens-Custers, Will Steeghs, Ellen Faessen-ter Horst