Rundschreiben/Nieuwsbrief 16.04.2019

Nieuwsbrief 2019-2

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

Beste Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

Van harte nodigen wij u uit voor de presentatie van ons nieuwe:

JAARBOEK NR. 7

Op zaterdag 11 mei 2019 om 15.00 uur

De ruimte is geopend vanaf  14.30 uur

Streekmuseum De Hansenhof

Hasselt 10

5941 NP Velden

Om organisatorische redenen verzoek wij u zich aan te melden (resp. af te melden) tot en met vrijdag 3 mei 2019 bij de voorzitter:

                                                     Harrie Huijs                                   

 

E-mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

Voor zover u een lift nodig heeft (of wilt aanbieden), laat het ons tijdig vooraf weten.

 

Na afloop van het officiële gedeelte van de presentatie hebben de leden, schrijvers, sponsoren en donateurs de gelegenheid hun gratis exemplaar te ontvangen. Het recht op het gratis exemplaar vervalt na een jaar, dus op 11 mei 2020. Verdere exemplaren kunnen worden aangeschaft à € 16,50 per stuk.

Kunt u echter niet aan onze uitnodiging gehoor geven, dan kunt u het boek graag tijdens onze contactavonden in Wankum afhalen of na telefonische afspraak (077 3822581) bij het Secretariaat (Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo) of tegen betaling van € 16,50 per stuk plus € 4,95 porto (€ 5,50 porto vanaf verenigingsjaar 2020) laten toezenden. 

  

JAARBOEK NR. 8

Uitnodiging vóór Kerstmis 2019 artikelen te leveren. Om blanco pagina’s te voorkomen, ontvangen wij graag aan het Overkwartier van Gelre gerelateerde foto’s (vrij van rechten).

 

UIT DE REGIO

Geschichtskreis Wankum tentoonstelling “Barbie’s World vanaf 7 april 2019

 www.geschichtskreis-wankum.de

Historischer Verein für Geldern und Umgegend  e.V. 

 www.hv-geldern.de

 

 

Op 5 mei 2019 van 10.00 tot 17.00 uur voor Haus Lawaczeck Krefelder Str. 35,  D-47647 Kerken-Nieukerk  grote  Boekenmarkt. Tegelijkertijd stelt Karl Ingendae in de tentoonstellingsruimte van het huis Märklin-modellen voor uit zijn omvangrijke verzameling. Entree voor de tentoonstelling met de titel "Kinderträume von 8 bis 80" is gratis. En vanaf 15.00 uur biedt Jobst Scheidemann eveneens gratis een rondleiding aan door de (kunst-) geschiedenis van Haus Lawaczeck.

 

Op 19 mei 2019  cultuurhistorische wandeling naar de dubbele schans Lingsfort aan de  "Fossa Eugeniana". Trefpunt: 10.00 uur bij het Walbecker zwembad. Duur: ca. 2½ uur. Wandelgids Wilfried Sieben zal ons als kenner van de regio begeleiden. Voorzitter Gerd Halmanns zal proberen een paar historische wetenswaardigheden toe te voegen. Gratis deelname. Aanmelding is niet nodig.

Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, stuur deze mail dan zonder commentaar terug. Dan halen wij u van de mailinglist af.

 

NAMENS HET BESTUUR PRETTIGE PAASDAGEN 2019 GEWENST

Met vriendelijke groeten

 Ellen Faessen-ter Horst

 

 

Newsletter 2019-2

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DES VEREINS

Recht herzlich laden wir Sie ein zur Vorstellung unseres neuen:

JAHRBUCH NR. 7

Am Samstag dem 11. Mai 2019 um 15.00 Uhr

Der Raum ist geöffnet ab               14.30 Uhr

Streekmuseum De Hansenhof

Hasselt 10

 NL-5941 NP Velden

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung (bezw. Absage) bis einschließlich Freitag 3. Mai 2019 beim Vorsitzenden:  

Harrie Huijs

E-Mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

Sofern Sie eine Mitfahrtgelegenheit benötigen (oder anbieten wollen), informieren Sie uns bitte rechtzeitig vorher.

Nach Ende des offiziellen Teils der Präsentation haben die Mitglieder, Autore, Sponsoren und Spender die Möglichkeit ihr kostenloses Exemplar in Empfang zu nehmen. Das Anrecht auf das kostenlose Exemplar erlischt nach einem Jahr, also am 11. Mai 2020. Zusätzliche Exemplare sind zum Preis von 16,50€/St. zu erwerben.

Falls Sie keine Gelegenheit haben, unserer Einladung zu folgen, können Sie das Buch gerne während unserer Kontaktabende in Wankum oder nach tel. Absprache (0031 77 3822581) im Sekretariat (Azaleastraat 45, NL – 5922 ED Venlo) abholen oder sich gegen Erstattung von 16,50€/St.+ 4,95€ Porto (5,50€ Porto ab Vereinsjahr 2020) zusenden lassen.

 

JAHRBUCH NR. 8

Einladung bis Weinachten 2019 mehr deutsche Artikel zu liefern. Um leere Seiten vorzubeugen erhalten wir auch gerne Fotos „rechtefrei“ von unserem Gebiet Oberquartier von Geldern.

 

AUS DER REGION

Geschichtskreis Wankum e.V.

www.geschichtskreis-wankum.de

Ausstellung “Barbie’s World” ab 7. April 2019

Historischer Verein für Geldern und Umgegend e.V.

 www.hv-geldern.de

 

Am 5. Mai 2019 von  10 bis 17 Uhr vor Haus Lawaczeck in Kerken großer "Bücherflohmarkt". Gleichzeitig zeigt Karl Ingendae im Ausstellungsraum des Hauses Märklin-Modelle aus seiner umfangreichen Sammlung. Der Eintritt zu der Ausstellung unter dem Titel "Kinderträume von 8 bis 80" ist frei. Und ab 15 Uhr bietet Jobst Scheidemann eine ebenfalls kostenfreie Führung durch die (Kunst-)Geschichte des Hauses an.

Am 19. Mai 2019 kulturhistorische Wanderung zur Doppelschanze Lingsfort an der "Fossa Eugeniana". Treffpunkt: 10 Uhr am Walbecker Freibad. Dauer: ca. 2½  Stunden. Wilfried Sieben wird uns als ortskundiger Wanderführer begleiten. Vorsitzender Gerd Halmanns wird versuchen, ein paar historische Erläuterungen beizufügen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Sollten Sie die Zusendung unserer Newsletter nicht mehr wünschen, schicken Sie diese Mail kommentarlos zurück. Wir werden Sie dann aus dem Verteiler nehmen.