Nieuwsbrief/Rundschreiben 17-05-2019

Nieuwsbrief 2019-3

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en vrienden van de vereniging

 

Algemene Leden vergadering

STREEKMUSEUM DE HANSENHOF

Hasselt 10

5941 NP Velden

zaterdag 1 juni 2019

 

UITNODIGING

Conform artikel 14 lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit

voor bovengenoemde vergadering. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.                                          

AGENDA

1. OPENING

Door de voorzitter en vaststelling aantal aanwezige leden.

2. MEDEDELINGEN

3. NOTULEN

Algemene Ledenvergadering  21 april 2018  in Kevelaer

4. JAARVERSLAGEN 2018

-   Secretariaat

-   Penningmeester

-   Controlecommissie

5. Begroting 2019

6. Bestuur

Wij zoeken nog steeds nieuwe Duitse of Nederlandse kandidaten M/V. Bent u diegene die het aandurft met ons zitting te nemen in dit bestuur, neem dan contact op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk naar het Secretariaat in Venlo of per e-mail tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. 

7. Benoeming lid controlecommissie

Piet Cup is na twee jaar aftredend als lid van de controlecommissie. Er is dus een vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden.

8. WERKGROEPEN

9. Rondvraag

 

10.SLUITING

Aansluitend

Streekmuseum De Hansenhof

Korte introductie en rondleiding door Hai Gout in en om het museum

www.veldense-volkscultuur.nl/museum-hansenhof

 

Om organisatorische redenen verzoek wij u zich aan te melden resp. af te melden tot en met vrijdag 24 mei 2019 bij het Secretariaat:

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

 

programma

 

Pro-Gen middag

door Wim Brinkhaus

Verenigingslokaal Overkwartier van Gelre

Marienstrasse 1

D – 47669 Wankum

ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2019

Aanvang 13.30 uur. Zaal open 13.00 uur.

Lezing Toepassing BepG612 (Bepaal Generagram, versie 6.12)

Pauze 14.00 uur

Vragenuurtje

Einde 15.30 uur

 

Om organisatorische redenen verzoek wij u zich aan te melden resp. af te melden tot en met vrijdag 20 september 2019 bij het Secretariaat:

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

 

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Met uw aanmelding(en) gaat u er automatisch mee akkoord dat wij beeldmateriaal van u in de nieuwsbrief van de vereniging en op de website van de vereniging mogen publiceren. Voor zover u een lift nodig heeft (of wilt aanbieden), laat het ons tijdig vooraf weten.  

 

UIT DE REGIO

 

Tijdens het Webermarktfest op zondag 5 mei 2019 heeft Karl Ingendae een omvangrijke verzameling van Märklin-modellen gepresenteerd in Haus Lawaczeck van de Historischer Verein für Geldern aan de Krefelder Str. 35,  D-47647  Kerken-Nieukerk. De modelspoorbaantentoonstelling met de titel "Kinderträume von 8 bis 80" vond zo’n grote weerklank dat is besloten ze op Hemelvaartsdag (vaderdag in Duitsland) donderdag 30 mei 2019 van 11.00 tot 17.00 uur nogmaals te laten zien. Ook hier geldt, geen aanmelding nodig en entree gratis!

 

Op zondag 8 september 2019 organiseert Förderverein Kloster Graefenthal in Goch “Tag des offenen Denkmals”. Zie www. kloster-graefenthal.de

                                                       

Met vriendelijke groeten

 

Ellen Faessen-ter Horst

 

 

Newsletter 2019-3

Postanschrift Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER UND FREUNDE DES VEREINS

 

ALLGEMEINE MITGLIEDERVERSAMMLUNG

STREEKMUSEUM DE HANSENHOF

Hasselt 10

NL - 5941 NP Velden

SAMSTAG 1. JUNI 2019

 

 EINLADUNG

Gemäss Artikel 14 Absatz 3 der Satzung lädt der Vorstand Sie herzlich ein für obengenannte Versammlung. Anfang um 14.00 Uhr. Raum geöffnet 13.30 Uhr.

 

TAGESORDNUNG

1. ERöFFNUNG

Durch den Vorsitzenden und Bestimmung der Anzahl anwesenden Mitglieder.

2. MITTEILUNGEN

3. PROTOKOLL

Allgemeine Mitgliederversammlung  21. April 2018 in Kevelaer

4. JAHRESBERICHTE 2018

-   Sekretariat

-   Schatzmeister

-   Kassenprüfungskomitee

5. ETAT 2019

6. VORSTAND

Wir suchen immer noch Deutsche oder Niederländische Kandidaten M/W zur Erweiterung der Anzahl Vorstandsmitglieder. Sind Sie derjenige der diesem Vorstand beitreten möchte, kontaktieren Sie uns bitte. Sie können sich bis 10 Minuten vor Anfang der Versammlung persönlich beim Sekretär melden. Schriftlich an das Sekretariat in Venlo oder per E-mail kann dies bis zu 3 Tagen vor Anfang dieser Mitgliederversammlung.

 

7. BERUFUNG KASSENPRÜFUNGSKOMITEE

Piet Cup tritt nach zwei Jahren zurück als Mitglied des Kassenprüfungskomitees. Hier ist also eine offene Stelle. Sie können sich melden beim Sekretär bis zu 10 Minuten vor Anfang der Versammlung.

8. ARBEITSGRUPPEN

9. SONSTIges

 

10.ENDe DER VERSAMMLUNG

Anschliessend

Streekmuseum De Hansenhof

Kurzreferat und Führung durch Hai Gout im und rund um das Museum

www.veldense-volkscultuur.nl/museum-hansenhof

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bezw. Absage bis einschliesslich Freitag 24. Mai 2019  beim Sekretariat:

Azaleastraat 45

NL – 5922 ED Venlo

E-Mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

 

programm

 

Pro-Gen Mittag

durch Wim Brinkhaus

Vereinslokal Overkwartier van Gelre

Marienstrasse 1

47669 Wankum

SAMSTAG 28. september 2019

Anfang 13.30 Uhr. Raum geöffnet 13.00 Uhr

Vortrag Anwendung BepG612 (Definieren Generagram, Fassung 6.12)

Pause 14.00 Uhr

Fragestunde

Ende 15.30 Uhr

 

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Anmeldung bezw. Absage bis einschliesslich Freitag 20. September 2019  beim Sekretariat:

Azaleastraat 45

NL – 5922 ED Venlo

 

E-Mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Mit Ihrer Anmeldung(en) sind Sie automatisch damit einverstanden dass wir Bildmaterial von Ihnen im Vereinsnewsletter und auf der Webseite des Vereins veröffentlichen dürfen. Sofern Sie eine Mitfahrtgelegenheit benötigen

(oder anbieten wollen),  informieren Sie uns bitte rechtzeitig vorher.  

 

AUS DER REGION

 

Zum Webermarktfest am Sonntag dem 5. Mai 2019 hatte Karl Ingendae eine umfangreiche Sammlung von Märklin-Modellen in Haus Lawaczeck des Historischen Vereins für Geldern  an der Krefelder Str. 35,  D-47647  Kerken-Nieukerk präsentiert. Die unter dem Titel "Kinderträume von 8 bis 80" gezeigte Modelleisenbahn-Ausstellung stieß auf eine derart große Resonanz, dass entschlossen wurde, sie am Christi Himmelfahrt Donnerstag dem 30. Mai 2019 (Vatertag) von 11.00 bis 17.00 Uhr noch einmal zu zeigen. Auch hier gilt: Keine Anmeldung erforderlich, Eintritt frei!

Am Sonntag dem 8. September 2019 organisiert der Förderverein Kloster Graefenthal in Goch “Tag des offenen Denkmals”. Siehe:  www. kloster-graefenthal.de

 

Freundliche Grüsse

 

 Ellen Faessen-ter Horst