Rundschreiben/Nieuwsbrief 20.05.2019

Nieuwsbrief 2019-4

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden

 

Tot onze grote spijt heeft Mieke Billekens-Ewals, bestuurslid vanaf 21 april 2018, om gezondheidsredenen met ingang van 18 mei 2019 haar functie moeten neerleggen. Namens het bestuur bedanken wij haar voor de prettige samenwerking en inzet en wensen haar van harte beterschap.

 

Dit brengt met zich mee dat het bestuur nu nog slechts uit drie personen bestaat. Wij achten dit te weinig voor de omvang van onze vereniging.

 

In aanloop naar de op zaterdag 1 juni 2019 om 14.00 uur belegde Algemene Leden Vergadering in Streekmuseum De Hansenhof, Hasselt 10, 5941 NP Velden, zoeken wij per direct Duitse of Nederlandse kandidaten M/V voor het bestuur. Wij verzoeken u dringend  contact op te nemen met het Secretariaat:

 

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Mocht aan deze oproep vóór de komende Jaarvergadering geen gehoor worden gegeven, dan zien wij ons genoodzaakt te proberen tot een juridische fusie te komen of om tot ontbinding van de vereniging over te gaan.

 

Wij zouden het ten zeerste betreuren dat onze leden dit zouden wensen. Wij zijn een financieel gezonde vereniging die ook een sterk bestuur verdient. Uw berichten zien wij graag per omgaande tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

Ellen Faessen-ter Horst

 

Newsletter 2019-4

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER

 

Sehr zu unserem Bedauern hat Mieke Billekens-Ewals, Vorstandsmitglied ab 21. April 2018, aus gesundheitlichen Gründen, ab 18. Mai 2019 Ihre Funktion aufgeben müssen. Im Namen des Vorstandes bedanken wir uns bei ihr für die angenehme Zusammenarbeit und den Einsatz und wünschen ihr gute Besserung.

 

Dies bringt mit sich daß der Vorstand jetzt nur noch aus drei Personen besteht. Dies halten wir für zu wenig für den Umfang unseres Vereins.

 

Im Vorfeld der am Samstag dem 1. Juni 2019 einberufenen Allgemeine Mitglieder-versammlung um 14.00 Uhr in Streekmuseum De Hansenhof, Hasselt 10, NL-5941 NP Velden, suchen wir sofort deutsche oder niederländische Kandidaten M/W für den Vorstand. Wir bitten Sie dringend sich mit dem Sekretariat in Verbindung zu setzen:

 

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Im Falle dieser Aufforderung vór der kommenden Jahreshauptsversammlung kein Folge geleistet wird, dann sehen wir uns gezwungen zu versuchen zu einer juridischen Fusion zu kommen oder die Auflösung des Vereins einzuleiten.

 

Wir würden es außerordentlich bedauern daß unsere Mitglieder sich dies wünschten. Wir sind ein ein finanziell gesunder Verein, der auch einen starken Vorstand verdient. Ihrer Nachrichten sehen wir gerne umgehend entgegen.

 

Freundliche Grüsse,

Ellen Faessen-ter Horst

Nieuwsbrief/Rundschreiben 17-05-2019

Nieuwsbrief 2019-3

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en vrienden van de vereniging

 

Algemene Leden vergadering

STREEKMUSEUM DE HANSENHOF

Hasselt 10

5941 NP Velden

zaterdag 1 juni 2019

 

UITNODIGING

Conform artikel 14 lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit

voor bovengenoemde vergadering. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.                                          

AGENDA

1. OPENING

Door de voorzitter en vaststelling aantal aanwezige leden.

2. MEDEDELINGEN

3. NOTULEN

Algemene Ledenvergadering  21 april 2018  in Kevelaer

4. JAARVERSLAGEN 2018

-   Secretariaat

-   Penningmeester

-   Controlecommissie

5. Begroting 2019

6. Bestuur

Wij zoeken nog steeds nieuwe Duitse of Nederlandse kandidaten M/V. Bent u diegene die het aandurft met ons zitting te nemen in dit bestuur, neem dan contact op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk naar het Secretariaat in Venlo of per e-mail tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. 

7. Benoeming lid controlecommissie

Piet Cup is na twee jaar aftredend als lid van de controlecommissie. Er is dus een vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden.

8. WERKGROEPEN

9. Rondvraag

 

10.SLUITING

meer lezen

Rundschreiben/Nieuwsbrief 16.04.2019

Nieuwsbrief 2019-2

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

Beste Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

Van harte nodigen wij u uit voor de presentatie van ons nieuwe:

JAARBOEK NR. 7

Op zaterdag 11 mei 2019 om 15.00 uur

De ruimte is geopend vanaf  14.30 uur

Streekmuseum De Hansenhof

Hasselt 10

5941 NP Velden

Om organisatorische redenen verzoek wij u zich aan te melden (resp. af te melden) tot en met vrijdag 3 mei 2019 bij de voorzitter:

                                                     Harrie Huijs                                   

 

E-mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

meer lezen

Nieuwsbrief/Rundschreiben 13-03-2019

 

Nieuwsbrief 2019-1

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

 

IN MEMORIAM

Op 23 december 2018 op 70-jarige leeftijd overleden Wien van Rijn uit Venlo.

De nabestaanden hebben een condoleancekaart ontvangen.

 

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Hierbij nogmaals:

Privacy Policy 2018

 

Verklaring toestemming gebruik beeldmateriaal

meer lezen

Venrayse prentbriefkaarten vertellen hun geschiedenis / Ansichtskarten aus Venray erzählen

Deze lezing wordt gegeven door onze penningmeester Will Steeghs, een prentbriefkaartenverzamelaar van Venlo en omgeving. Hij heeft ook onderzoek gedaan naar regionale uitgevers in Venlo en heeft daar ook meerdere malen over gepubliceerd. Hij verzamelt al meer dan 40 jaar prentbriefkaarten.

De geschiedenis van de prentbriefkaarten in Venray is een nog niet ontgonnen gebied. De achtergrondkennis over (uitgevers en producenten van) prentbriefkaarten kan een prima hulpmiddel zijn bij het dateren van opnames. Voeg daarbij de gebouwen waarvan het bouwjaar bekend is, dan kan dit leiden tot vele goede dateringen.

In een vogelvlucht behandelt hij de oorsprong en ontwikkeling van prentbriefkaarten die vanaf 1 april 1892 officieel werden toegelaten in Nederland, voornamelijk aan de hand van Venrayse prentbriefkaarten. We gaan op zoek naar de vermoedelijk oudste prentbriefkaart van Venray en een aantal omliggende plaatsen.

De lezing vindt plaats op 26 maart a.s. in onze bibliotheek in Wankum. Noteert u de datum alvast!

 

Unser Schatzmeister Will Steeghs sammelt und untersucht Ansichtskarten seit über 40 Jahren.

In Kurzer Anriß spricht er über die Entstehung und Entwicklung von Ansichtskarten seit dem 1. April 1892 in den Niederlanden, hauptsächlich anhand Karten aus Venray und Umgegend.

Notieren Sie das Datum dieses Vortrags im Voraus: 26. März in Wankum.

Der Vortrag findet in niederländischer Sprache statt.