Tentoonstelling 'Vom Zauber alter Fliesen'

Unsere Vereinsmitglieder Wolfgang und Marie-Luise Posten laden sie herzlich ein zu ihrer Ausstellung.
Onze verenigingsleden Wolfgang en Marie-Luise Posten nodigen u van harte uit voor hun tentoonstelling.
meer lezen 0 commentaren

Nieuwsbrief 24 januari 2017

Liebe Mitglieder und Interessente / Beste leden en geïnteresseerden,

 

Kontaktabende - Contactavonden:

Marienstrasse 1, 47669 Wachtendonk-Wankum von 19.30 – 22.30 Uhr /  van 19:30

– 22:30 uur

 

Bis einsch. Februar 2017, statt nur jeden 2. Dienstag im Monat auch jeden 3. Donnerstag im Monat.

Tot en met februari 2017, behalve op iedere 2edinsdag in de maand ook op iedere 3e donderdag in de maand. 

meer lezen

Nieuwsbrief 18 december 2016

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jaargang 6 Nieuwsbrief 2016-5

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden 

Buitengewone Algemene Leden vergadering

MARIENSTRASSE 1

47669 wachtendonk-wankum

zaterdag 10 DECEMBER 2016

 

Bestuur:

Harrie Huijs        -   nieuwe voorzitter tot mei 2018

Michael Bosch     -   geen bestuurslid en 2e penningmeester meer

 

Kascontrolecommissie:

Willi Rosengarten -  nieuw lid tot mei 2018

 

Website

De genealogische gegevens verbonden aan het artikel in ons jaarboek 4 van Sjraar Verkoeijen: “Families in Velden, Lomm en Arcen in de 17e en begin 18e Eeuw of de speurtocht naar Wilhelmina aen de Veldlijne”  worden verplaatst naar het openbaar gedeelte van onze website.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

meer lezen

Nieuwsbrief 6-11-2016

OVERKWARTIER VAN GELRE

Jaargang 6 Nieuwsbrief 2016-4

Postadres secretariaat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

BESTE LEDEN

 

BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING

MARIENSTRASSE 1

47669 WACHTENDONK-WANKUM

ZATERDAG 10 DECEMBER 2016

 

Aanmelding voor deze vergadering (of afmelding) is nodig en kan uitsluitend per

email t/m zaterdag 3 december 2016, te versturen aan:

secretaris@overkwartiervangelre.nl

Heeft u problemen om er te komen, neem dan met ons contact op.

 

UITNODIGING

 

Conform van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit voor bovengenoemde

vergadering. Aanvang om 14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.45 uur.

 

AGENDA

1. OPENING

- De overgebleven bestuursleden hebben besloten om voor deze vergadering

Harrie Huijs als waarnemend voorzitter aan te wijzen.

- Opening der vergadering door de waarnemende voorzitter en vaststelling van

het aantal aanwezige leden.

 

2. MEDEDELINGEN

Op 16 oktober 2016 is Lucien Pijper teruggetreden als 1e voorzitter en

bestuurslid.

Op 18 oktober 2016 is Michael Bosch teruggetreden als 2e penningmeester en

bestuurslid.

Als er tijdens deze vergadering niet in de ontstane vacatures kan worden

voorzien, zal het bestuur een stemgerechtigd lid uitnodigen de open plaats in

te nemen en de werkzaamheden waar te nemen tot de eerstvolgende

jaarvergadering. Wie is hiertoe bereid ?

 

3. BESTUURSVERKIEZING

Wij zoeken nog steeds kandidaten M/V voor uitbreiding van het bestuur naar zes

personen. Bent u diegene die in dit bestuur zitting wil nemen. Neem dan contact

op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering

persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk of via email kan dat tot 3

dagen voor deze buitengewone algemene leden vergadering.

 

4. BENOEMING KASCONTROLECOMMISSIE

Ger Cootjans is benoemd tot mei 2017 als lid van de kascontrolecommissie. Het

lidmaatschap van Mathieu Beeren, lid van de kascontrolecommissie tot mei 2018,

eindigt door opzegging van zijn lidmaatschap op 31.12.2016. Er is dus een

vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering

persoonlijk aanmelden bij de secretaris.

 

5. WEBSITE

6. RONDVRAAG

7. SLUITING DER VERGADERING

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Ellen Faessen-ter Horst

1e Secretaris

meer lezen

Nieuwsbrief 30-10-2016

Liebe Mitglieder und interessierte / Beste leden en geïnteresseerden,

 

Kontaktabende - Contactavonden:

Marienstrasse 1, 47669 Wachtendonk-Wankum von 19.30 – 22.30 Uhr /  van 19:30 – 22:30 uur

 

Neu ab September 2016 bis Februar 2017, statt nur jeden 2. Dienstag im Monat auch jeden 3. Donnerstag im Monat.

Nieuw vanaf septemer 2016 tot en met februari 2017, behalve op iedere 2e dinsdag in de maand ook op iedere 3e donderdag in de maand.

 

Dienstag – dinsdag 8 november 2016

Donnerstag – donderdag 17 november 2016

Dienstag – dinsdag 13 Dezember – december 2016

Donnerstag – donderdag 22 Dezember – december 2016 entfällt (Weihnachtswoche), vervalt (Kerstweek)

Dienstag – dinsdag 10 Januar - januari 2017

Donnerstag – donderdag 19 Januar - januari 2017

Dienstag – dinsdag 14 Februar – februari 2017

Donnerstag – donderdag 16 Februar – februari 2017

 

Termin nach Vereinbarung bleibt natürlich möglich. Op afspraak blijft uiteraard mogelijk.

 

Programm – programma:

 

A)  Donnerstag 10. November 2016 Gemeentearchief Roermond, Swalmerstraat 12 (Parken auf eigene Rechnung, zum Beispiel Designer Outlet). Anmeldung nicht erforderlich.

Extra Kontaktabend von 19.30 – 22.30 Uhr. Rundgang etwa 45 Min. – 1 Stunde (nicht zwingend). Dann Zeit für Studienzwecke.

 

Donderdag 10 november 2016 Gemeentearchief Roermond (parkeren op eigen kosten, b.v. Designer Outlet). Aanmelding niet nodig.

Extra contactavond van 19:30 – 22:30 uur. Rondleiding circa 45min. – 1 uur (niet verplicht) daarna tijd voor zelfstudie.

 

B)  Sonntag 27. November 2016 10.00 Uhr MFA De Schans, Burgemeester Van Soest-Jansbekenplein 5 5944 BN Arcen. Eintritt ist frei, Getränke für eigene Rechnung.

Stichting Heemkunde Arcen organisiert:

1.   Lesung Sjraar Verkoeyen über “Familien Arcen und Lomm”.

2.   Lesung Jos Logister aus Velden über “Soldaten und Einwohner der Mairie Arcen Velden 1797 bis 1814”. Im Anhang einige Worte zu diese Lesung; nur in Niederl࣯ändische Sprache.

 

Zondag 27 november 2016, 10:00 uur  MFA De Schans, Burgemeester Van Soest-Jansbekenplein 5 5944 BN Arcen. Entree is gratis, consumpties voor eigen rekening

Stichting Heemkunde Arcen organisiert:

1.   Lezing Sjraar Verkoeyen over “Families Arcen en Lomm”.

2.   Lezing Jos Logister uit Velden over “Soldaten en inwoners der mairie Arcen Velden 1797 tot 1814”. In de bijlage enkele details over deze lezing.

 

C)  Sonntag 9. Oktober bis 11. Dezember 2016

Geschichtskreis Wankum, Martinsplatz 4

Ausstellung “200 Jahre Constantin von Ruys-Nieuwenbroek”, Heimatforscher und ehemaliger Bürgermeister.

Öffnungszeite sehe bitte ihrer Webseite: http://www.geschichtskreis-wankum.de

 

Zondag 9 oktober tot 11 decemer 2016

Geschichtskreis Wankum, Martinsplatz 4

Tentoonstelling “200 Jahre Constantin von Ruys-Nieuwenbroek”, heemkundig onderzoeker en voomalig burgemeeester.

Openingstijden zie hun website: http://www.geschichtskreis-wankum.de

 

 

Mit freundlichem Gruß / Met vriendelijke groet,

 

In Namen des Vorstandes / Namens het bestuur,

Harrie Huijs