Neem een kijkje in ons nieuwe jaarboek

ISBN: 978-90-76461-71-7

Nu te koop.


beste leden en vrienden van de vereniging

MAANDELIJKSE BIJEENKOMSTEN

De contactavond van 8 september 2020 kan helaas nog niet doorgaan.

Wij gaan ons best doen om vanaf oktober de maandelijkse contactavond toch weer op te pakken.

U ontvangt hierover nog nader bericht.

Dat zal dan wel met de nodige beperkingen gaan gebeuren.

Maximaal 8 deelnemers en vooraf aanmelden bij het secretariaat.

Desinfecterten van handen bij binnenkomst en dragen van een mondmasker is verplicht.

De vereniging zorgt voor de benodigde materialen.

We vragen de leden om de nodige onderlinge afstand te bewaren.

Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins

MONATLICHE KONTAKTABENDE

Der Kontaktabend vom 8. September 2020 kann leider noch nicht stattfinden.

Wir werden unser Bestes tun, um den monatlichen Kontaktabend ab Oktober fortzusetzen. Sie erhalten darüber weitere Informationen.

Dies erfolgt mit den erforderlichen Einschränkungen.

Maximal 8 Teilnehmer und vorab beim Sekretariat anmelden.

Die Desinfektion der Hände beim Betreten und Tragen einer Mundschutzmaske ist obligatorisch.

Der Verein stellt die notwendigen Materialen zur Verfügung.

Wir bitten die Mitglieder, den erforderlichen Abstand untereinander einzuhalten.


Het bestuur van Overkwartier van Gelre

heeft besloten alle geplande activiteiten

voor onbepaalde tijd te annuleren.

........................

Der Vorstand von Overkwartier van Gelre

hat beschlossen, alle geplanten Aktivitäten

auf unbestimmte Zeit einzustellen.


Neem een kijkje in ons jaarboek