Nieuwsbrief/Rundschreiben 7 september 2019

Nieuwsbrief 2019-6

 

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en vrienden van de vereniging

 

IN MEMORIAM

Op 3 augustus 2019 op 85-jarige leeftijd overleden Henk Hutjes uit Apeldoorn. De nabestaanden hebben een condoleancekaart ontvangen.

 

programma

Verenigingslokaal 

Marienstrasse 1, D – 47669 Wankum

 

Contactavonden DINSDAG 19.30-22.30 uur

10 september 2019, 8 oktober 2019, 12 november 2019, 10 december 2019

meer lezen

Nieuwsbrief/Rundschreiben 10 juli 2019

Nieuwsbrief 2019-5

BESTE LEDEN EN VRIENDEN VAN DE VERENIGING

in memoriam

kaars_lang

Marie-Luise Posten

Op donderdag 20 juni 2019 overleed Marie-Luise Posten uit Issum-Sevelen op 69-jarige leeftijd. Zij heeft veel voor de vereniging betekend door meerdere artikelen voor onze jaarboeken te leveren. Wij zullen deze lieve en getalenteerde vrouw dankbaar en in ere gedenken en wensen haar echtgenoot Wolfgang Posten en verdere familie veel sterkte in deze moeilijke tijd.

UIT DE REGIO 

meer lezen

Rundschreiben/Nieuwsbrief 20.05.2019

Nieuwsbrief 2019-4

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden

 

Tot onze grote spijt heeft Mieke Billekens-Ewals, bestuurslid vanaf 21 april 2018, om gezondheidsredenen met ingang van 18 mei 2019 haar functie moeten neerleggen. Namens het bestuur bedanken wij haar voor de prettige samenwerking en inzet en wensen haar van harte beterschap.

 

Dit brengt met zich mee dat het bestuur nu nog slechts uit drie personen bestaat. Wij achten dit te weinig voor de omvang van onze vereniging.

 

In aanloop naar de op zaterdag 1 juni 2019 om 14.00 uur belegde Algemene Leden Vergadering in Streekmuseum De Hansenhof, Hasselt 10, 5941 NP Velden, zoeken wij per direct Duitse of Nederlandse kandidaten M/V voor het bestuur. Wij verzoeken u dringend  contact op te nemen met het Secretariaat:

 

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Mocht aan deze oproep vóór de komende Jaarvergadering geen gehoor worden gegeven, dan zien wij ons genoodzaakt te proberen tot een juridische fusie te komen of om tot ontbinding van de vereniging over te gaan.

 

Wij zouden het ten zeerste betreuren dat onze leden dit zouden wensen. Wij zijn een financieel gezonde vereniging die ook een sterk bestuur verdient. Uw berichten zien wij graag per omgaande tegemoet.

 

Met vriendelijke groeten,

Ellen Faessen-ter Horst

 

Newsletter 2019-4

Postanschrift: Sekretariat: Azaleastraat 45, NL-5922 ED Venlo

Adresse: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

LIEBE MITGLIEDER

 

Sehr zu unserem Bedauern hat Mieke Billekens-Ewals, Vorstandsmitglied ab 21. April 2018, aus gesundheitlichen Gründen, ab 18. Mai 2019 Ihre Funktion aufgeben müssen. Im Namen des Vorstandes bedanken wir uns bei ihr für die angenehme Zusammenarbeit und den Einsatz und wünschen ihr gute Besserung.

 

Dies bringt mit sich daß der Vorstand jetzt nur noch aus drei Personen besteht. Dies halten wir für zu wenig für den Umfang unseres Vereins.

 

Im Vorfeld der am Samstag dem 1. Juni 2019 einberufenen Allgemeine Mitglieder-versammlung um 14.00 Uhr in Streekmuseum De Hansenhof, Hasselt 10, NL-5941 NP Velden, suchen wir sofort deutsche oder niederländische Kandidaten M/W für den Vorstand. Wir bitten Sie dringend sich mit dem Sekretariat in Verbindung zu setzen:

 

Azaleastraat 45

5922 ED Venlo

E-mail: secretaris@overkwartiervangelre.nl

 

Im Falle dieser Aufforderung vór der kommenden Jahreshauptsversammlung kein Folge geleistet wird, dann sehen wir uns gezwungen zu versuchen zu einer juridischen Fusion zu kommen oder die Auflösung des Vereins einzuleiten.

 

Wir würden es außerordentlich bedauern daß unsere Mitglieder sich dies wünschten. Wir sind ein ein finanziell gesunder Verein, der auch einen starken Vorstand verdient. Ihrer Nachrichten sehen wir gerne umgehend entgegen.

 

Freundliche Grüsse,

Ellen Faessen-ter Horst

Nieuwsbrief/Rundschreiben 17-05-2019

Nieuwsbrief 2019-3

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

 

bESTE Leden en vrienden van de vereniging

 

Algemene Leden vergadering

STREEKMUSEUM DE HANSENHOF

Hasselt 10

5941 NP Velden

zaterdag 1 juni 2019

 

UITNODIGING

Conform artikel 14 lid 3 van de Statuten nodigt het bestuur u van harte uit

voor bovengenoemde vergadering. Aanvang 14.00 uur. Zaal open 13.30 uur.                                          

AGENDA

1. OPENING

Door de voorzitter en vaststelling aantal aanwezige leden.

2. MEDEDELINGEN

3. NOTULEN

Algemene Ledenvergadering  21 april 2018  in Kevelaer

4. JAARVERSLAGEN 2018

-   Secretariaat

-   Penningmeester

-   Controlecommissie

5. Begroting 2019

6. Bestuur

Wij zoeken nog steeds nieuwe Duitse of Nederlandse kandidaten M/V. Bent u diegene die het aandurft met ons zitting te nemen in dit bestuur, neem dan contact op met ons. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden. Schriftelijk naar het Secretariaat in Venlo of per e-mail tot 3 dagen voor de Algemene Ledenvergadering. 

7. Benoeming lid controlecommissie

Piet Cup is na twee jaar aftredend als lid van de controlecommissie. Er is dus een vacature. U kunt zich tot 10 minuten vóór aanvang van de vergadering persoonlijk bij de secretaris aanmelden.

8. WERKGROEPEN

9. Rondvraag

 

10.SLUITING

meer lezen

Rundschreiben/Nieuwsbrief 16.04.2019

Nieuwsbrief 2019-2

Postadres Secretariaat: Azaleastraat 45, 5922 ED Venlo

Adres: Marienstrasse 1, D-47669 Wachtendonk-Wankum

Beste Leden en VRIENDEN VAN DE VERENIGING

Van harte nodigen wij u uit voor de presentatie van ons nieuwe:

JAARBOEK NR. 7

Op zaterdag 11 mei 2019 om 15.00 uur

De ruimte is geopend vanaf  14.30 uur

Streekmuseum De Hansenhof

Hasselt 10

5941 NP Velden

Om organisatorische redenen verzoek wij u zich aan te melden (resp. af te melden) tot en met vrijdag 3 mei 2019 bij de voorzitter:

                                                     Harrie Huijs                                   

 

E-mail: voorzitter@overkwartiervangelre.nl

meer lezen