Revisie voorjaar 2019

Een voorwoord bij  de algehele revisie van De Familieoverzichten van Velden, Lomm en Arcen in de 17de en begin 18de eeuw.

 

Na de vele positieve reacties op de ‘Familieoverzichten van Velden, Lomm en Arcen in de 17de  en begin 18de Eeuw’ – op deze website verschenen in het begin van het jaar  2016 –  mag ik U nu opnieuw een totaal herziene versie van de genoemde overzichten aanbieden.

 

Destijds – ik spreek over het einde van het jaar 2015 – dacht ik dat ik U mogelijk ééns per jaar op de hoogte zou kunnen brengen van een beperkt aantal wijzigingen of verbeteringen.  Zo hier en daar met een verbeterde spelfout, of de correctie van een kleine vergissing van bijvoorbeeld een datum. Natuurlijk ook met  een enkele nieuwe vondst, of een  beter ondersteunend bewijs voor een veronderstelde verwantschap.

 

Dat deze revisie om bepaalde redenen toch wat meer tijd in beslag zou nemen dan eerder was voorzien, kunt U lezen in ons nieuw te verschijnen jaarboek nummer zeven dat in de loop van het jaar 2019 zal verschijnen.

 

In het kort kan ik U hierbij verklappen dat bij deze totaal herziene familieoverzichten de relaties tussen dorpsbewoners en hun heer – de Heer van de Heerlijkheden Arcen, Lomm en Velden, ook aangeduid als de Kerspelen Arcen, Lomm en Velden – een bijzondere rol gespeeld hebben.

Daarnaast hebben de Lijfgewinboeken van Velden, Lomm en Arcen nog eens extra aandacht gekregen, waardoor bij een aantal families één of soms wel eens twee voorgaande generaties konden worden toegevoegd.

 

Hieronder leest U wat er verder in de vernieuwde Overzichten zoal anders is.

 

Zonder te pogen de onderzochte tijdsperiode uit te breiden zijn veel overzichten in omvang gegroeid.

Door telkens de onderzochte gegevens opnieuw te blijven onderzoeken en met elkaar vergelijken, kon op veel plaatsen waar nog onduidelijkheid was, de veronderstelde familierelaties door nieuwe toevoegingen beter worden aangetoond. Daarnaast was er meermalen voldoende grond om voor bepaalde, soms kleinere familietakken, een nieuw familieoverzicht op te stellen.

 

Ook heb ik er voor gekozen om veel Overzichten in stukken op te delen. Door dit al direct bij het begin van het Overzicht aan te geven, zal daardoor het zoeken vergemakkelijkt worden.

 

Door deze aanpassingen in de Overzichten konden veel families met eenzelfde achternaam,  maar ook de andere, niet verwante personen met diezelfde achternaam, beter ingedeeld worden.

 

Een van de diepere achtergronden  om destijds zo veel tijd en energie te steken in mijn pogingen om nieuwe ontdekkingen binnen de families van Velden, Arcen en Lomm te doen, was het verder uitbouwen van mijn eigen kwartierstaat.

 

Vaak zijn er nog raadseltjes op te lossen omtrent enkele veronderstelde,  maar nog niet voldoende geïdentificeerde voorouders. Ondanks nieuwe vondsten zal dit wel altijd zo blijven.

Wat dit betreft kon er toch door intensief speurwerk en gebruik van nieuwe bronnen beetje bij beetje – zonder te hoeven speculeren – meer zekerheid over hun identiteit worden verschaft.

 

Tot slot voor U nog het volgende:

Omdat ik door mijn eigen kwartierstaatonderzoeken al  langer beschikte over nog een beperkt aantal familieoverzichten van overige plaatsen (buiten Velden, Arcen en Lomm), is er nu aan de genoemde familieoverzichten een extra deel toegevoegd: ‘Familieoverzichten van Overige Plaatsen in de 17de en begin 18de Eeuw’. Deze overzichten omvatten o.a. de plaatsen Horst, Lottum, Straelen, Venlo en Walbeck.

 

Hopelijk mogen de U aangeboden Familieoverzichten voor U – indien U nog geen lid van onze vereniging bent – aanleiding zijn om het lidmaatschap van onze vereniging aan te gaan.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Sjraar Verkoeijen,

 

lid van historisch -genealogische vereniging ‘Overkwartier van Gelre

 

 

Voorjaar 2019.