Doelstelling

Doelstelling van de vereniging is het bevorderen van zowel genealogisch als historisch onderzoek binnen de grenzen van het oude Overkwartier van Gelre. De doelstelling brengt impliciet met zich mee dat de vereniging een Duits-Nederlandse vereniging wenst te zijn.

De vereniging “Overkwartier van Gelre” definieert als speerpunten:

  • regionale geschiedschrijving.
  • digitalisering van bronnen.
  • samenwerking met locale heemkundeverenigingen (bijvoorbeeld organiseren van regionaal getinte genealogische contactdagen) opbouwen en overdragen van kennis (onder andere door lezingen, cursussen en excursies).
  • jaarboek met een historisch-genealogische inhoud.